اعمال محدودیت ها در گرجستان از 9 نوامبر 2020

17آبان1399
0 نظر

اعمال محدودیت های بیشتر در شهرهای گرجستان از 9 نوامبر

شورای هماهنگی، با در نظر گرفتن وضعیت اپیدمیولوژیک و افزایش موارد روزانه COVID-19 تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

جلسه شورای هماهنگی به میزبانی نخست وزیر گیورگی گاخاریا در قالب ویدئو کنفرانس بود.

محدودیت کروتا در گرجستان

براساس تصمیم شورای هماهنگی، حرکت در شهر از ساعت 22:00 تا 05:00 از روز دوشنبه، 9 نوامبر در تفلیس، کوتایسی، باتومی، روستاوی، زوگدیدی، گوری و پوتی محدود می شود.

این محدودیت مربوط به عابران پیاده، حمل و نقل عمومی و وسایل نقلیه سبک است.

این محدودیت به حمل و نقل بین المللی و افرادی که برای موسسات دارای اهمیت استراتژیک مانند داروسازی، پزشکی، رسانه و خدمات تحویل ” دلیوری ” موارد اضطراری همچون  زایمان کار می کنند، اشاره نمی کند.

همه سازمانها تا ساعت 22:00 غیر از مراکز پزشکی، دارویی و سایر موسسات مهم استراتژیک کار خواهند کرد.

کودکستان ها به طور موقت در تفلیس، کوتایسی، باتومی، روستاوی، زوگدیدی، گوری و پوتی تعطیل می شوند.

اقدامات ویژه ای برای کاهش تعداد مسافران در حمل و نقل عمومی انجام خواهد شد.

محدودیت های دیگری بسته به وضعیت اپیدمیولوژیک و انجام توصیه هایی مانند استفاده از ماسک صورت پزشکی و رعایت فاصله اجتماعی از جمله در طی مراحلی اعمال خواهد شد.
ویروس کرونا
” مایا تسکیتیشویلی ” وزیر زیر ساخت ها و توسعه ی منطقه ای گرجستان پس از جلسه ی کمیته ی کرونا دولت گرجستان در جلسه توجیهی اعلام کرد:

به دلیل نقض محدودیت های اضافی مکانی که از 9 نوامبر:

اشخاص حقیقی با پرداخت 2 هزار لاری، اشخاص حقوقی – 10 هزار لاری جریمه می شوند.

تسکیتیشویلی توضیح داد که این مجازات ها توسط قانونی تنظیم شده است که اقدامات قرنطینه ای را تنظیم می کند.

 

براساس تصمیم شورای هماهنگی، حرکت از ساعت 22:00 تا 05:00 از روز دوشنبه، 9 نوامبر در تفلیس، کوتایسی، باتومی، روستاوی، زوگدیدی، گوری و پوتی محدود می شود.

پیام بگذارید