افزایش بودجه ی شهرداری در گرجستان

16آذر1397
0 نظر

بودجه شهرداری گرجستان


معاون نخست وزیر و وزیر ارتباطات و توسعه ی منطقه ای گرجستان، اعلام کرد که امروز بودجه شهرداری گرجستان  معادل 100 میلیون دلار شده است.

آمار نشان می دهد که در سال 2018 این رقم افزایش 13% نسبت به سال 2017 را داشته است. وی خاطر نشان کرد که دولت محلی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر دولت محلی بدون دخالت دولت مرکزی، منابع مستقل برای انجام کارهای دولت داشته باشد، می توان گفت که این دولت، دولتی قدرتمند است.

امروزه گرجستان کشوری توریستی شده است و با توجه به اضهارات معاون نخست وزیر درباره ی افزایش بودجه ی شهرداری گرجستان، این کشور می توان مهاجران و توریست های بیشتری را به خود جذب کند.

معاون نخست وزیر همچنین اظهار داشت: این فرایند در فازهای نهائی است و پارلمان، دولت و حسابرسان داخلی و بین المللی و ارگانهای عمومی در این موضوع درگیر هستند

وزارت زیرساخت درحال آماده سازی استراتژی میان مدت و بلند مدت دولت (2018-2025) و برنامه ی عملیاتی آن برای(2018-2019) می باشد.

پیام بگذارید