حمایت دولت آلمان از پروژه های سرمایه گذاری

18آبان1398
0 نظر

دولت آلمان 161.7 میلیون یورو برای حمایت از پروژه های سرمایه گذاری اختصاص داد.

از این مبلغ 21.7 میلیون  یورو به صورت کمک خواهد بود و مابقی آن به صورت وام اعطا خواهد شد.

سرمایه گذاری در گرجستان

طبق گزارش وزارت دارایی گرجستان :

دولت آلمان 161.7 میلیون یورو برای پشتیبانی از پروژه های سرمایه گذاری گرجستان به موارد زیر اختصاص داده که عبارتند از:

  • توسعه زیرساخت ها
  • انرژی
  • توسعه شهری
  • حفاظت از محیط زیست
  • آموزش حرفه ای
  • مناطق دیگر …

توافق نامه پشتیبانی مالی در دفتر مرکزی وزارت دارایی گرجستان به امضا وزیران دو کشور رسید.

مبلغ ذکر شده در طی ذو سال به گرجستان اعطا خواهد شد.

 

همراه همیشگی شما در کشور زیبای گرجستان

 

پیام بگذارید