شروع کنفرانس اقتصادیِ گرجستان و جهان

9بهمن1397
0 نظر

نخست وزیر گرجستان کنفرانس اقتصادیِ گرجستان و جهان در سال 2019 را افتتاح کرد

نخست وزیر گرجستان، ماموکا باختادزه، کنفرانس اقتصادی “گرجستان و جهان در سال 2019” را افتتاح کرده است، جایی که او در مورد توسعه اقتصاد گرجستان و فرصت هایی برای توسعه کشور صحبت می کند.

او این کنفرانس را با آقای گالولی، مدیر کل حمل و نقل کمیسیون اروپا، که دیروز به گرجستان سفر کرده بود، افتتاح کرد.

باختادزه اصلاحات انجام شده توسط گرجستان در سال های اخیر را ستود و اظهار داشت که این اصلاحات به گرجستان کمک کرده است تا کشور، دموکراسی و اقتصاد خود را به عنوان کشور نمونه به رسمیت بشناسد.

باختادزه گفت : اصلاحات انجام شده توسط ما در سال های اخیر نتایج بسیار قابل ملاحظه ای را به همراه داشته است.

چند روز پیش من از انجمن اقتصاد جهانی در داووس برگشتم و بسیار افتخار میکنم که گرجستان به عنوان یکی از کشورهایی که بهترین اصلاحات در آن در حال انجام  است معرفی شده و به عنوان بهترین مثال تحول دموکراسی و توسعه اقتصادی کشورهای دیگر به شمار می رود.

باختادزه گفت که فقر به عنوان چالش دردناک برای گرجستان است.

باختادزه گفت که ما همه چیز را برای رسیدن به رشد فراگیر در گرجستان، نوعی رشد اقتصادی که به نفع همه شهروندان است، انجام خواهیم داد.

او گفت که رشد اقتصادی  بدون رشد اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط غیر ممکن  است.

بنابراین، باختادزه گفت: اولویت اصلی دولت من، کسب و کار کوچک و متوسط است.

باختادزه در مورد گرجستان و  تبدیل شدن کشور به مرکز منطقه ای گفت وگو کرد. وی گفت که مهمترین پیامی که در نشست اقتصادی جهانی شنید این بود که گرجستان تمام پیش شرط های “تبدیل شدن به یک مرکز اقتصادی کل منطقه” را داراست.

ما دروازه ای برای هشت کشور محصور هستیم. این یک پتانسیل بسیار بزرگ است، و همچنین یک مسئولیت بزرگ، به همین دلیل است که ما در سال های اخیر در حوزه های زیرساختی سرمایه گذاری کرده ایم.

نخست وزیر در حالی که در مورد سرمایه گذاری صحبت می کرد، گفت: “ما هرگز نمی توانیم گرجستان را در اقتصادهای توسعه یافته قرار دهیم اگر سرمایه گذاری های بزرگ در بخش آموزش را انجام ندهیم”، افزود که حداقل 10 تا 11 درصد از تولید ناخالص ملی کشور باید از بخش خصوصی و دولتی برای زمینه آموزش و پرورش اختصاص یابد.

باختادزه گفت که توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه انسانی اولویت مطلق دولت است.

پیام بگذارید