کاهش بدهی خارجی گرجستان

1آبان1397
0 نظر

بدهی خارجی گرجستان به رقم 17.4 میلیون دلار کاهش یافته است.


به گزارش بانک مرکزی: گرجستان در نیمه دوم سال 2018 بدهی ناخالص خارجی گرجستان با کاهش 346.9 میلیون دلاری روبرو شده است .
که از این مبلغ 242/4 میلیون دلار با توجه به تغییر نرخ تبدیل ارز بوده و مبلغ 66/1 میلیون دلار مرتبط با کاهش میزان معاملات گزارش گردیده.

شاخص سرمایه گذاری بین المللی “IIP” معادل 594.6 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد داشته است .
IIP یک صورت مالی است که ارائه دهنده ارزش و ترکیب بدهی ها و دارائی های خارجی یک کشور است
شاخص مثبت IIP نشانگر یک کشور وام دهنده است و شاخص منفی نشانگر یک کشور بدهکار است که گرجستان یک کشور وام گيرنده است.
در حال حاضر کشور با بدهی خارجی روبروست.
اطلاعات دیگري هم که توسط NBG منتشر شده میزان پول وارد شده و خارج شده ی کشور را نمایش می دهد.

NBG

NBG گفت که تراز خارجی گرجستان دارای کسری معادل 368.5 میلیون است و اين بدين معنيست كه بدهي خارجي كشور كاهش يافته است

پیام بگذارید