سرمایه گذاری اروپا در توسعه کشاورزی ارگانیک

21آذر1397
0 نظر

سرمایه گذاری اروپا در گرجستان

بیایید امروز در مورد سرمایه گذاری اروپا گرجستان کمی صحبت کنیم. امروزه بسیاری از شرکت های اروپایی در کشور گرجستان اقدام به سرمایه گذاری در گرجستان نموده اند. اتحادیه اروپا، سوئیس و اتریش به صورت گروهی در حوزه ی توسعه ی کوهستان و کشاورزی ارگانیک در مناطق Zemo Svaneti, Racha-Lechkhumi، Kvemo Svaneti و بخش کوهستانی Imereti سرمایه گذاری کرده اند که این سرمایه گذاری بالغ بر 6،8 میلیون یورو است.
طی قرارداد بین المللی کوهستان، پروژه کشاورزی ارگانیک و توریسم پایدار در گرجستان توسط اتحادیه اروپا، سوئیس و اتریش و طی امضا گردید که این قرارداد با هدف “اقتصاد سبز: گردشگری کوهستانی و کشاورزی (GRETA)”  در گرجستان استارت می خورد

سرمایه گذاری اروپا در گرجستان
سرمایه گذاری اروپا در گرجستان

ین پروژه و سهم هر کدام از تامین کنندگان در سال 2019  به شرح ذیل است:

اتحادیه اروپا : 3 میلیون یورو
سوئیس : 2.8 میلیون یورو
سازمان توسعه اتریش : 1 میلیون یورو
اتحادیه اروپا معتقد است که پتانسیل بزرگی در مناطق کوهستانی گرجستان وجود دارد.
این پروژه باعث رشد و توسعه اقتصادی و افزایش درآمدها در بخش کوهستانی می باشد. این بخش با رويكرد حفظ منابع طبیعی و میراث فرهنگی گرجستان عملیاتی خواهد شد. من شکرگزار هستم که دو کشور عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و اتریش، با تجربه زیادی در این پروژه، برای حمایت از گرجستان پیوستند.

پیام بگذارید