افزایش 4% تردد مسافران در فرودگاه های گرجستان

22آبان1398
0 نظر

میزان تردد مسافران در ماه های ژانویه و اکتبر در فرودگاه های گرجستان 4% افزایش یافته است.

در اکتبر 2019 فرودگاه بین المللی تفلیس به 284.442 مسافر خدمات ارائه کرده است که نسبت به سال گذشته 15 % کاهش دارد.

فرودگاه های گرجستان در ماه های ژانویه تا اکتبر سال 2019 به 4.555،673 مسافر خدمات رسانی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 % بیشتر است.

خدمات رسانی در اکتبر 2019 فرودگاه های گرجستان:

فرودگاه بین المللی تفلیس – 284.442 مسافر (15 % کاهش)

فرودگاه بین المللی Kutaisi – 89،232 مسافر (44 % افزایش)

فرودگاه بین المللی باتومی – 47.536 مسافر (13 % افزایش)

فرودگاه ملکه تامار – 852 مسافر (5 % افزایش)

فرودگاه امبرولاری گرجستان – 222 مسافر (40 % افزایش)

خدمات رسانی در ژانویه – اکتبر 2019 فرودگاه های گرجستان:

فرودگاه بین المللی تفلیس – 3،255،965 مسافر (کاهش 1٪)

فرودگاه بین المللی Kutaisi – 719،324 مسافر (40 % افزایش)

فرودگاه بین المللی باتومی – 571،629 مسافر (3 % افزایش)

فرودگاه ملکه تامار – 7،086 مسافر (15 % افزایش)

فرودگاه امبرولاری در منطقه راشا گرجستان – 1،669 مسافر (17 % افزایش)

در ماه های ژانویه – اکتبر 2019 ، فرودگاه های روستایی گرجستان (فرودگاه ملکه تامار در مستانه و فرودگاه آمبرولاوری) 8755 مسافر را در کل خدمات ارائه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 % افزایش داشته است.

 

همراه همیشگی شما در کشور زیبای گرجستان 

00995591955002

پیام بگذارید