شرکت های بین المللی مالیات از معاف

20آذر1397
0 نظر

شرکت های بین المللی

گرجستان کشوری است  که در آن زمانی که شرکت های بین المللی دفتر های منطقه ای افتتاح کنند می توانند از مالیات معاف شوند.
گرجستان در صدد است که بزودی به یک مرکز مالی در منطقه تبدیل شود، بخاطر همین هم از شرکت های بین المللی بزرگ دعوت می کند تا دفتر منطقه ای در كشور افتتاح کنند. تا بدین گونه از مالیات معاف گردند. این خبر امروز توسط ماموکا باختادزه گزارش شد. به گفته ی باختادزه، شرکت های بین المللی و سازمانهای بین المللی بزرگ، مخصوصا 500 تا از شرکت های بزرگ جهان، اگر دفتر منطقه ای خود را در گرجستان افتتاح نمایند، می توانند از مالیات معاف شوند و همچنین از مزایای مالی خوبی استفاده کنند. در اوایل اکتبر سال 2018 طرحی مهایا شد که به دنبال آن شهروندان 34 شرکت می توانند ثبت شرکت در گرجستان و افتتاح حساب بانکی برای بصورت الکترینکی انجام دهند. که این خود مزایای خوبی می تواند برای شهروندان باشد.

 

شرکت های بین المللی
شرکت های بین المللی

علاوه بر این ماه پیش باختادزه اعلام کرد:

” ما در حال عملی سازی امکان ایجاد بستر ثبت الکترونیکی شرکت و حساب بانکی برای شهروندان 34 کشور در کشورمان هستيم، استعلام از تمامی ارگانهای مرتبط در خصوص این طرح اخذ گردیده و جهت تصویب به پارلمان ارسال خواهد شد” به این گونه که این سرویس قرار است از اول ژانویه سال 2019 راه اندازی شود.

پیام بگذارید