متوسط حقوق ماهیانه در بخش کسب و کار گرجستان چقدر است؟

13آذر1397
0 نظر

حقوق ماهیانه در کسب و کارها

در اینجا می خواهیم متوسط حقوق ماهیانه در بخش کسب و کار در گرجستان را برای شما ذکر کنیم. در واقع می توان گفت که در سه ماهه ی سوم سال 2018 متوسط حقوق ماهیانه شاغلین در قسمت مشاغل و کسب و کار 1187 دلار بوده است. این رقم توسط اداره ملی آمار کشور گرجستان اعلام گردیده است که افزايشی معادل 43.2 دلار را نسبت سال پیش داشته است.
در این آمار به حقوق کارمند های خانم هم اشاره شده است که  متوسط حقوق ماهیانه خانم های کارمند در گرجستان در بخش مشاغل 892.6 دلار بوده است که این رقم نسبت به سه ماهه دوم سال 2017 معادل 55.4 دلار افزایش رقمی داشته است .
در میان آن ها، کسانی که در شرکت ها و سازمانها ی بزرگشاغل هستند، دامد بیشتری نسبت به افرادی دارند که در شرکت های کوچک تر شاغل هستند.
در اینجا می خواهیم به حقوق ماهیانه ی متوسط نسبت به اهمیت و اندازه کسب و کار، اشاره کنیم:
• کسب و کار متوسط:   1374.6 دلار
• کسب وکار بزرگ:   1192.8 دلار
• کسب وکار کوچک :  1070 دلار

 

متوسط حقوق ماهیانه در بخش کسب و کار گرجستان
متوسط حقوق ماهیانه در بخش کسب و کار گرجستان

با شناخت بهتر حقوق های ماهانه و افزایش آن ها در سال جاری در گرجستان بهتر است بدانیم که افراد در چه بخشهائی می توانند به فعالیت بپردازند؟
آمار نشان می دهد که در سه ماهه ی سوم 2018 معادل 27.1% مردم در بخش بازرگانی، معدن و استخراج (13.3%) و ساخت و ساز (10.7%) در این زمینه ها به فعالیت پرداخته اند. آمار جالب تر این است که چه تعداد در قسمت مشاغل و کسب و کار فعالیت داشته اند؟ آمار گزارش می دهد که در بخش مشاغل و کسب وکار حدود 665.500 نفر (+3.3%) که 40% خانم ها و 60% آقایان می باشند در حال فعالیت هستند. می توان این آمار را باز تر کرد و معلوم کرد که 41.6% مردم  در مشاغل کوچک، 36.8% در شرکت ها و سازمان های بزرگ و 21.6% در کسب و کارهای متوسط مشغول بکار و فعالیت هستند.

گزارش دیگر آمار ها درباره ی گردش مالی کسب و کارها در سه ماهه سوم 2018 است؟
گردش مالی مشاغل در سال 2018 در گرجستان افزایش چشمگیری داشته است و این آمار معادل 21.8 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. که داین رقم با رشدی معادل  17.3% نسبت به سال 2017 نشان داده شده است.
همچنین می توان گفت که محصولات تولیدی در قسمت کسب و کار ارزشی حدود 10.7 میلیارد دلاری داشته است که توانسته 5.6% رشد پیدا کند.
مشاغل بزرگ از گردش مالی 44.3% شهیم بوده اند، و مشاغل کوچک 32.1% و همچنین مشاغل متوسط 23.6% در این آمار سهیم می باشند.
مشاغل بزرگ هم  رقمی 39.3%، مشاغل کوچک 34.8 و مشاغل متوسط معادل 25.9% در ارزش محصولات تولیدی سهیم بوده اند.

رشد کسب و کار در گرجستان
رشد کسب و کار در گرجستان

 

با توجه به رشد چشمگیر اقتصاد و درآمد در کشور گرجستان می توان افزایش روز افزانی را در زمینه هایی چون اقامت گرجستان، تحصیل در گرجستان، ثبت شرکت در گرجستان، سرمایه گذاری در گرجستان و غیره را میان مهاجران شاهد بود.

پیام بگذارید