گسترش مناطق حفاظت شده در گرجستان

6خرداد1398
0 نظر

مناطق حفاظت شده سامتسخه-جواختی گرجستان باید گسترش یابد.

دولت گرجستان برای توسعه مناطق حفاظت شده در منطقه سامتسخه-جواختی در جنوب گرجستان که شامل استان های تاریخی همانند مسختی، جواختی، توری می باشد طرح جدید آماده می کند.

ماموکا باختادزه، نخست وزیر گرجستان، در طی جلسه توجیهی قبل از نشست دولت در روز پنج شنبه اظهار داشت که اکوسیستم منحصر به فرد شهر سامتسخه در جواختی توسعه خواهد یافت و فعالیت های گسترده ای در جهت افزایش مناطق حفاظت شده، انجام خواهد شد.

باختادزه اضافه کرد: ” ما مدتی است روی این پروژه کار میکنیم. در برخی موارد این ذخایر منحصر به فرد در آستانه ویرانی است، بنابراین نیازمند حفاظت و گام های مستحکم می باشد.

و نیز افزود: هر کسی که از این مناطق دیدن کرده باشد به خوبی میداند که مناطق دارای پتانسیل منحصر به فرد زیاد و پتانسیل توریستی زیادیست. اکنون برآن شدیم که حوزه این مناطق حفاظت شده را توسعه دهیم.”

لوان داویتاشویلی، وزیر حفاظت از محیط زیست و کشاورزی، اظهار داشت که حفاظت از اکوسیستم منحصر به فرد منطقه جواختی نیازمند یک رویکرد یکپارچه، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار منطقه است که از طریق توسعه مناطق حفاظت شده امکان پذیر است.

پیش نویس قانون ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده جنوب گرجستان، توسعه 5152 هکتار از این مناطق را دست بررسی دارد.

بخش های گسترش یافته شامل دریاچه های پاراوانی، ساگامو، ابولی و مناطق اطراف آن می باشد.

 

شرکت وان جورجیا همرا همیشگی شما در کشور زیبای گرجستان

با ما همراه باشید.

پیام بگذارید