صنعت توریسم

3مهر1397
0 نظر

صنعت توریسم یکی از حوزه های اصلی در گرجستان است که بطور مداوم در حال رشد است.از چند سال گذشته تا کنون, بخش توریسم بطور پیوسته رشد کرده و اطلاعات منتشر شده در ماه آوریل ۲۰۱۸ نشان می دهد که بازدیدکنندگان بین المللی با رشد ۱۶٫۸% نسبت به دوره ی قبل روبرو بوده است.

با توجه به پیش بینی های اولیه،تعداد توریست ها تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۸ میلیون نفر خواهد رسید و این یک رکورد برای کشور گرجستان است.

برای انتقال بهتر این آمار اجازه دهید که روندها را بر اساس آمار ژانویه تا آوریل ۲۰۱۸ ارائه نمائیم.

پیام بگذارید