احداث سه پروژه جدید توسط اتحادیه اروپا در گرجستان

5اردیبهشت1398
0 نظر

سه پروژه جدید برای حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی در گرجستان توسط اتحادیه اروپا افتتاح میشود.

تمرکز این پروژه ها بر روی حفاظت از محیط زیست، سیستم دفع پسماند، ساخت محل دفع زباله مدرن،حفاظت از جنگل و … می باشد.

اولین پروژه به گرجستان کمک میکند تا تعهدات زیست محیطی در توافقنامه استانداردهای اتحادیه اروپا را اعمال کرده و همچنین به محافظت از طبیعت بکر گرجستان، کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا کمک شایانی خواهد کرد.

دومین پروژه باعث کاهش گازهای گلخانه ای و نیز تعهدات خود را تحت توافقنامه پاریس انجام خواهد داد. این امر به کاهش تغییرات آب و هوائی و محدود کردن اثرات منفی آن بر محیط زیست و زندگی سالم خواهد کرد.

حفاظت از محیط زیست

و سومین پروژه برای حفاظت از سرمایه طبیعی و افزایش رفاه زیست محیطی و حمایت از اقدامات محیط زیست و ایجاد مکانیسم های برای مدیریت بهتر خطرات محیطی و اثرات آن در کشور زیبای گرجستان کمک خواهد کرد.

 

پیام بگذارید