اتحادیه اروپا و EIB میزان 6.13 یورو برای جاده های جدید و امن اختصاص دادند.

21آذر1397
0 نظر

اتحادیه اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا در گرجستان

اتحادیه اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) پروژه ی جدیدی را در گرجستان شروع کرده است. برای این پروژه بودجه ای بالغ بر  6/136/000 یورو اختصاص داده شده اشت. هدف از این پروژه توسعه ی زیر ساخت جاده ای گرجستان می باشد. گزارش داده شده است که، فعالیت های این پروژه از ژانویه ی سال 2019 آغاز می گردد. بدین ترتیب دستیار فنی به منظور راههای ارتباطی در گرجستان (GTC) یک برنامه ی هفت سالهطراحی نموده است که این برنامه تامین مالی می باشد و توسط اتحادیه ی اروپا طراحی و تصویب شده است.

سرمایه گذاری اروپا در گرجستان
سرمایه گذاری اروپا در گرجستان

به طور کلی این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

  • این پروژه مطالعات حوزه ی فنی برای سرمایه گذاری در گرجستان در شبکه ی ارتباطی را آماده سازی می کنند.
  • این پروژه زمینه ای را برای ظرفیت سازی و آموزش به کارکنان بخش جاده ای فراهم می کند تا به منظور آن پشتیبانی از پیاده سازی برنامه ی جاده ی ملی گرجستان را انجام دهد.
  • این پروژه مطالعاتی را برای کاهش تصادفات جاده ای اجرا خواهد کرد.

به گفته لارنس مردیت، مدیر ناحیه شرق اتحادیه اروپا: در گرجستان شبکه های جاده ای پیشرفته یکی از عوامل با اهمیت و مهم در توسعه ی اقتصاد در گرجستان است، به صورت که با ایجاد ارتباط بین مردم و  مبادله ی در بازرگانی داخل و خارج از کشور می توان از مزایای زیر ساخت جاده ای پیشرفته سود برد. این پروژه توانسته است که زمینه ی کار را فراهم کند بر روی جاده های جدید و امن تر را در سر تاسر گرجستان در سالهای آینده ایجاد خواهد کرد.

با این پروژه کشور گرجستان به کشوری تبدیل شده است که مهجران فرصت های بیشماری در آن یافت می کنند. از جمله اقداماتی که مهاجران انجام می دهند. تحصیل در گرجستان، سرمایه گذاری در گرجستان، ثبت شرکت در گرجستان و غیره می باشد.

پیام بگذارید