شروع آموزش حضوری دانشگاه های گرجستان

28مهر1399
0 نظر

 

معاون وزیر آموزش و پرورش گرجستان اعلام کرد:

 

دانشجویان گرجستان از 19 اکتیر میتوانند فقط کلاس های عملی و آزمایشگاهی خود را از سر بگیرند.

از 19 اکتر دانشگاهای پایتخت و همچنین کوتائیسی، زوگدیدی و پوتی کلاس های خود را شروع میکنند.

معاون آموزش و پرورش گرجستان

Mitskevichi، معاون وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجستان:

سایر مولغه های درسی و دانشگاهی از راه دور برای دانشجویان برگزار خواهد شد.

بازم به ذکر می باشد که، وزارت بهداشت با شروع سال تحصیلی تمام موارد بهداشتی و ایمنی دانشگاه را بررسی کرده است و کلیه موارد برای سلامت دانشجویان رعایت شده است.

و مجوز ها های لازم بعد از بررسی برای شروع سال تخصیلی صادر گشته است و طبق قوانین تعریف شده باید اساتید و دانشجویان در کلاس ها حضور پیدا کنند.

 

 

(امیدارم که سال تحصیلی برای دانشجویان به دور از هر خطری باشد)

 

 

پیام بگذارید